התחבר דרך פייסבוק
עמוד אומן
דיסקוגרפיה
תמונותמילים לשיר בר יוחאי

   
מילים: לא ידוע לחן: לא ידוע

שתף

בר יוחאי, נמשחת אשריך, שמן ששון מחבריך:

בר יוחאי, שמן משחת קודש, נמשחת ממדת הקודש, נאשת ציץ נזר הקודש, חבוש על ראשך פארך: בר יוחאי.

בר יוחאי, מושב טוב ישבת, יום נסת יום אשר ברחת, במערת צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך: בר יוחאי.

בר יוחאי, עצי שטים עומדים, לימודי ה' הם לומדים, אור מפלא אור היקוד הם יוקדים, הלא המה יורך מוריך: בר יוחאי.

בר יוחאי, ולשדה תפוחים, עלית ללקוט בו מרקחים, סוד תורה כציצים ופרחים, נעשה אדם נאמר בעבורך: בר יוחאי.

בר יוחאי, נאזרת בגבורה, ובמלחמת אש דת השערה, וחרב הוצאת מתערה, שלפת נגד צורריך: בר יוחאי.

בר יוחאי, למקום אבני שיש, הגעת לפני אריה ליש, גם גלת כותרת על עיש, תשורי ומי ישוריך: בר יוחאי.

בר יוחאי, בקדש הקודשים, קו ירוק מחדש חודשים, שבע שבתות סוד חמישים, קשרת קשרי שי''ן קשריך: בר יוחאי.

בר יוחאי, יו''ד חכמה קדומה, השקפת לכבודו פנימה, שלשים ושתים נתיבות ראשית תרומה, את כרוב ממשח זיו אורך: בר יוחאי.

בר יוחאי, אור מופלא רום מעלה, יראת מלהביט כי רב לה, תעלומה ואין קורא לה, נמת עין לא תשוריך: בר יוחאי.

בר יוחאי, אשרי יולדתך, אשרי העם הם לומדיך, ואשרי העומדים על סודך, לבושי חשן תמיך ואוריך: בר יוחאי.

בר יוחאי, נשמחת אשריך, שמן ששון מחבריך:

בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, ועל כל ישראל אינו, שיבוא ויגאלנו במהרה, אמן ואמן:

תגובות מה אתם חושבים על השיר?

קליפ של השיר בר יוחאי