התחבר דרך פייסבוק
עמוד אומן
דיסקוגרפיה
תמונותאור-חן


 

שירים
אLawGuide מדריך עורכי הדין ומידע משפטי בישראל
לידתן של תביעות ייצוגיות נגד חברות תרופות
LawGuide מדריך עורכי הדין ומידע משפטי בישראל
בתביעה ייצוגית בתחום התרופות בדרך כלל הוגה הרעיון הוא עורך הדין. אולם בשלב זה נדרשת זהירות ותום לב, שכן לאחרונה דחה שופט מבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה ייצוגית, בשל חוסר תום לב של התובע הייצוגי ועורך דינו ונקבע, כי עורך הדין רשאי לאתר מי שכבר השתמש במוצר וקיימת לו עילה, אך אינו רשאי ליזום את הפעולה שתיצור את העילה. מהי חוות דעת בתביעה ייצוגית? נדרשת בדיקה של כל המאמרים והמחקרים שהתייחסו לתופעות הלוואי של התרופה בשנים האחרונות, וכן את העלון לצרכן והעלון לרופא כדי לאתר את ההטעיה שהיתה, אם אכן היתה, או ...